Culori sigure pe internet

     Desi calculatoarele pot afisa miloane de culori, este posibil ca browserul sa nu poata afisa anumite culori specificate prin valoarea RGB, insa va incerca sa genereze o culoare apropiata (prin dithering = difuzie). Pentru a evita aceasta situatie, este bine sa folosim asa – numitele culori sigure Internet, care sunt afisate la fel pe orice sistem (Windows, Macintosh).

Numele culorii HEX RGB Culoare
AliceBlue  #F0F8FF 240,248,255  
AntiqueWhite #FAEBD7 250,235,215  
Aqua #00FFFF 0,255,255  
Aquamarine #7FFFD4 127,255,212  
Azure #F0FFFF 240,255,255  
Beige #F5F5DC 245,245,220  
Bisque #FFE4C4 255,228,196  
Black #000000 0,0,0  
BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205  
Blue #0000FF 0,0,255  
BlueViolet #8A2BE2 138,43,226  
Brown #A52A2A 165,42,42  
BurlyWood #DEB887 222,184,135  
CadetBlue #5F9EA0 95,158,160  
Chartreuse #7FFF00 127,255,0  
Chocolate #D2691E 210,105,30  
Coral #FF7F50 255,127,80  
CornflowerBlue #6495ED 100,149,237  
Cornsilk #FFF8DC 255,248,220  
Crimson #DC143C 237,164,61  
Cyan #00FFFF 0,255,255  
DarkBlue #00008B 0,0,139  
DarkCyan #008B8B 0,139,139  
DarkGoldenRod #B8860B 184,134,11  
DarkGrey #A9A9A9 169,169,169  
DarkGreen #006400 0,100,0  
DarkKhaki #BDB76B 189,183,107  
DarkMagenta #8B008B 139,0,139  
DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47  
Darkorange #FF8C00 255,140,0  
DarkOrchid #9932CC 153,50,204  
DarkRed #8B0000 139,0,0  
DarkSalmon #E9967A 233,150,122  
DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143  
DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139  
DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79  
DarkTurquoise #00CED1 0,206,209  
DarkViolet #9400D3 148,0,211  
DeepPink #FF1493 255,20,147  
DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255  
DimGray #696969 105,105,105  
DodgerBlue #1E90FF 30,144,255  
FireBrick #B22222 178,34,34  
FloralWhite #FFFAF0 255,250,240  
ForestGreen #228B22 34,139,34  
Fuchsia #FF00FF 255,0,255  
Gainsboro #DCDCDC 220,220,220  
GhostWhite #F8F8FF 248,248,255  
Gold #FFD700 255,215,0  
GoldenRod #DAA520 218,165,32  
Gray #808080 128,128,128  
Green #008000 0,128,0  
GreenYellow #ADFF2F 173,255,47  
HoneyDew #F0FFF0 240,255,240  
HotPink #FF69B4 255,105,180  
IndianRed #CD5C5C 205,92,92  
Indigo #4B0082 75,0,130  
Ivory #FFFFF0 255,255,240  
Khaki #F0E68C 240,230,140  
Lavender #E6E6FA 230,230,250  
LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245  
LawnGreen #7CFC00 124,252,0  
LemonChiffon #FFFACD 255,250,205  
LightBlue #ADD8E6 173,216,230  
LightCoral #F08080 240,128,128  
LightCyan #E0FFFF 24,255,255  
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 50,250,210  
LightGray #D3D3D3 211,211,211  
LightGreen #90EE90 144,238,144  
LightPink #FFB6C1 255,182,193  
LightSalmon #FFA07A 255,160,122  
LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170  
LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250  
LightSlateGrey #778899 119,136,153  
LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222  
LightYellow #FFFFE0 255,255,224  
Lime #00FF00 0,255,0  
LimeGreen #32CD32 50,205,50  
Linen #FAF0E6 250,240,230  
Magenta #FF00FF 255,0,255  
Maroon #800000 128,0,0  
MediumAquaMarine #66CDAA 102,205,170  
MediumBlue #0000CD 0,0,205  
MediumOrchid #BA55D3 186,85,211  
MediumPurple #9370D8 147,112,219  
MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113  
MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238  
MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154  
MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204  
MediumVioletRed #C71585 199,21,133  
MidnightBlue #191970 25,25,112  
MintCream #F5FFFA 245,255,250  
MistyRose #FFE4E1 255,228,225  
Moccasin #FFE4B5 255,228,181  
NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173  
Navy #000080 0,0,128  
OldLace #FDF5E6 253,245,230  
Olive #808000 128,128,0  
OliveDrab #6B8E23 107,142,35  
Orange #FFA500 255,165,0  
OrangeRed #FF4500 255,69,0  
Orchid #DA70D6 218,112,214  
PaleGoldenRod #EEE8AA 238,232,170  
PaleGreen #98FB98 152,251,152  
PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238  
PaleVioletRed #D87093 219,112,147  
PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213  
PeachPuff #FFDAB9 255,218,185  
Peru #CD853F 205,133,63  
Pink #FFC0CB 255,192,203  
Plum #DDA0DD 221,160,221  
PowderBlue #B0E0E6 176,224,230  
Purple #800080 128,0,128  
Red #FF0000 255,0,0  
RosyBrown #BC8F8F 188,143,143  
RoyalBlue #4169E1 65,105,225  
SaddleBrown #8B4513 139,69,19  
Salmon #FA8072 250,128,114  
SandyBrown #F4A460 244,164,96  
SeaGreen #2E8B57 46,139,87  
SeaShell #FFF5EE 255,245,238  
Sienna #A0522D 160,82,45  
Silver #C0C0C0 192,192,192  
SkyBlue #87CEEB 135,206,235  
SlateBlue #6A5ACD 106,90,205  
SlateGray #708090 112,128,144  
Snow #FFFAFA 255,250,250  
SpringGreen #00FF7F 0,255,127  
SteelBlue #4682B4 70,130,180  
Tan #D2B48C 210,180,140  
Teal #008080 0,128,128  
Thistle #D8BFD8 216,191,216  
Tomato #FF6347 255,99,71  
Turquoise #40E0D0 64,224,208  
Violet #EE82EE 238,130,238  
Wheat #F5DEB3 245,222,179  
White #FFFFFF 255,255,255  
WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245  
Yellow #FFFF00 255,255,0  
YellowGreen #9ACD32 154,205,50